Generalforsamlinger 2020 ekstraordinære

Referat 20/8-20 ekstraordinær generalforsamling

Formandens fremlæggelse (bilag 20/8)

Referat 17/9-20 19.00 første ekstraordinær generalforsamling.

Referat 17/9-20 19.30 anden ekstraordinære generalforsamling.